Els Chakras | Els Txakres

Els chakras | Els Txakres

Chakra en sànskrit significa roda i les escriptures antigues descriuen els chakres com a esferes giratòries multidimensionals, transmissors de l’energia subtil amb una funció vital concreta per a la unió del nostre cos-ment-esperit. Cada chakra està relacionat amb aspectes físics, psicològics, emocionals i espirituals del nostre ésser i cada un, alhora, coincideix amb una glàndula del cos físic, irradiant una energia concreta i un color….

LLEGIR L’ARTICLE

Muladhara: Primer chakra | Les teves arrels

MULADHARA CHAKRA
Chakra de l’arrel – Primer septeni – Glàndules Suprarenals: les teves arrels i la supervivència. Jo sóc.

Mula significa arrel i adhara suport: el chakra que suporta les teves arrels. Alhora també suporta tots els chakres. Muladhara es situa a la base de la columna vertebral, en el perineu i representa la matèria. S’ocupa de les necessitats físiques i de supervivència … LLEGIR L’ARTICLE

Svadhisthana: segon chakra | El teu poder creatiu

Svadhisthana Chakra
Segon Chakra – Chakra sacral – Segon septeni – La creativitat i la llibertat – Jo sento.

Svadhisthana significa dolçor. El segon chakra es relaciona amb el moviment, la creativitat, els desitjos, la sensualitat, la nutrició i la llibertat. Un segon chakra equilibrat ens aporta una bona relació amb nosaltres mateixos i amb el món que ens envolta, fent que les nostres relacions siguin harmonioses i nutritives…. LLEGIR L’ARTICLE

Manipura: segon chakra | El teu foc

MANIPURA CHAKRA

Chakra del plexe solar – Tercer septeni – Pàncrees – El teu foc – Jo faig.

Manipura és el tercer chakra i el més subtil dels tres primers. Significa “gemma brillant” i representa el nostre foc, el nostre sol interior. Manipura és el chakra del plexe solar i el centre energètic que alimenta el nostre cos físic, etèric i vital-emocional. En aquest centre s’uneixen les dues energies de l’ésser: la de la personalitat i la de l’anima, la del jo inferior i la del Jo superior. La seva tasca és … LLEGIR L’ARTICLE

Anahata: el quart chakra | La teva capacitat d’estimar

ANAHATA CHAKRA

Chakra del cor – Quart  septeni – Cor – La teva capacitat d’amor – Jo estimo.

Anahata és el quart chakra i el chakra central, que uneix els dos triangles chàkrics: els del món material i els del món espiritual. Anahata és el chakra de l’amor incondicional, la compasió i l’apertura a la vida i a la gràcia divina. Representa la nostra capacitat de donar i rebre amor i el lloc on resideix la vida anímica del Ser, els sentiments. Com estimes? … LLEGIR L’ARTICLE

Vishudda: Cinquè Chakra | La comunicació conscient

VISHUDDHA CHAKRA

Chakra de la gola – Cinquè septeni – Comunicació – La teva capacitat d’expressar-te – Jo parlo.
Vishudda significa “puresa” i és el cinquè chakra, també anomenat chakra del coll o de la gola. És el centre de la comunicació com a expressió responsable de l’ésser i … LLEGIR L’ARTICLE

Ajna: Sisè Chakra | La intuïció

AJNA CHAKRA

Chakra del tercer ull – Sisè septeni – La teva capacitat de veure-hi – Jo veig.
Ajna és el sisè chakra i es visualitza com un cercle de color lila amb 2 pètals, un a cada costat. Significa “percepció, comandament, control”, i és que és el control de comandament de totes les energies. El lloc que connecta el cos físic, mental i anímic amb l’esperit. Ajna és… LLEGIR L’ARTICLE

Sahasrara: Setè Chakra | L’infinit

SAHASRARA CHAKRA

Chakra de la corona– Setè septeni – L’infinit – Jo comprenc.
Sahasrara, el setè chakra,significa mil pètals o multiplicat per mil, l’infinit. És el més subtil dels chakres i està situat en la part superior-posterior del cap, per sobre de la coroneta. Està vinculat al cervell i a la glàndula pineal. En aquest chakra s’integren tots els … LLEGIR L’ARTICLE